Příběh Pepíčka

Maminka: Miluše Eisenhammerová

 

Narodil se mi předčasně syn v 34tt, kterému je nyní 7 měsíců.
Při narození byl resuscitovaný a odvezen na oddělení kritické péče, kde byl napojen na plicní umělou ventilaci. Nedokázal sám dýchat.

V 5. měsících byla Pepíčkovi provedena tracheostomie. Nedokáže sám jíst, tak je zatím zavedena sonda na stravu a čeká ho další operace tzv PEG (perkutanní endoskopická gastronomie), umístění setu přes břišní stěnu do žaludku.

Od narození je Pepíček stále v nemocnici v péči lékařů i se svou maminkou, která se příkladně stará. Bez pomůcek nelze Pepíčka propustit.

Velmi důležitou pomůckou při tracheostomii je zajištění průchodu k dýchání, kdy brání jen minimální zahlenění, které se musí pomocí odsávačky odsát a tím zprůchodnit dýchací cesty.

Odsávačka je speciální pro tyto účely a stojí 23.320,-. Používala jsem ji, používají ji i v nemocnicích a mám velmi dobrou zkušenost. Proto tyto odsávačky půjčíme zdarma po dobu nutnou.

Běžné jednorázové potřeby pro zajištění péče hradíme.